Play
Learn
Act
Ensure

Sustainable Development Goals

2021-1-ES01-KA220-SCH-000031638

PEOJEKTA MĒRĶI

  • Nodrošināt kvalitatīvus un iekļaujošus izglītības rīkus skolotājiem un pedagogiem, lai veicinātu izpratni un strādātu pie ilgtspējīgas attīstības mērķiem ar skolēniem.
  • Radīt izpratni pamatskolas skolēniem par ilgtspējīgiem attīstības mērķiem un veicināt pozitīvu attieksmi un uzvedību atbilstoši šiem mērķiem.
  • Veicināt videi draudzīgu attieksmi, uzvedību un dzīvesveidu skolotāju un skolēnu vidū.
  • Pilnveidot skolotāju prasmes un kompetences radošā satura pasniegšanā, nodrošinot viņiem nepieciešamās zināšanas, rīkus un metodes.

PAMATVAJADZĪBU APMIERINĀŠANA

pievēršoties veselības aprūpes un sanitārijas, uztura un enerģijas pieejamībai

DABAS RESURSU SAGLABĀŠANA

pievēršoties ūdenim;lauksaimniecībai un mežsaimniecībai; pārstrādei un vides pārvaldībai

ENERĢIJAS PĀREJAS SASNIEGŠANA

Pievēršoties atjaunojamajai enerģijai; videi draudzīgai būvniecībai; mobilitātei.

CILVĒKIEM

pievēršoties izglītībai un informācijai; ilgstspējīgiem finanšu resursiem; sociālajiem pakalpojumiem un infrastruktūrai