PLAE Projekts

Mūsdienās ir svarīgi visām izglītības organizācijām atzīt to mācību kursu vērtīgumu, kuros tiek iekļauta ilgtspējīgas attīstības izglītība. Šī ir iespēja dot nākamajām paaudzēm visas prasmes un zināšanas, lai tiktu galā ar sociālajām un vides pārmaiņām un izaicinājumiem, kuri radīsies tuvākajā nākotnē. Skolēniem jāizprot saistība starp cilvēkiem un vidi, kurā viņi dzīvo.
2015. gadā ANO vadība nolēma pieņemt konkrētus mērķus, konsultējoties ar miljoniem cilvēku un organizācijām visā pasaulē. Ilgtspējīgas attīstības mērķi ir globālo prioritāšu kopums, kurš nodrošina, ka ekonomiskā, vides, sociālā un kultūras labkājība tiek sasniegta ikvienam visā pasaulē. Šie ir ambiciozi mērķi valdībām visā pasaulē, kuri ir jāsasniedz, taču daudz darbības var tikt darītas skolā un mājās, lai atbalstītu valdību. Šo mērķu uzdevums ir izbeigt nabadzību, aizsargāt planētu un pārliecināties, ka ikviens pasaulē dzīvo pilnvērtīgu dzīvi.

Mērķi

Šī projekta ideja ir radīt inovatīvus un iekļaujošus izglītošanās instrumentus skolotājiem, lai viņi spētu mācīt par katru ilgtspējīgas attīstības mērķi sākumskolas pamatskolas skolēniem caur inovatīvu un izklaidējošu manieri, izmantojot spēlēs balstītu mācīšanos.

Nodrošināt kvalitatīvus un iekļaujošus izglītošanas instrumentus skolotājiem un izglītotājiem, kā paaugstināt skolēnu izpratni par ilgtspējīgs attīstības mērķiem.

Radīt izpratni sākumskolas skolēniem saistībā ar ilgtspējīgas attīstības mērķiem un veicināt pozitīvu attieksmi un uzvedību saskaņā ar šiem mērķiem.

Veicināt dabai draudzīgu attieksmi, uzvedību un dzīvesveidu starp skolotājiem un skolēniem.

Uzlabot skolotāju prasmes un kompetences, pasniedzot radošu saturu un sniedzot nepieciešamās zināšanas, rīkus un metodes.

Rezulāti

Galda spēļu komplekts katrai ilgtspējīgas attīstības mērķu grupai

Pirmais projekta rezultāts būs galda spēļu komplekts katrai ilgstspējīgo mērķu jomai, fokusējoties uz izpratnes veidošanu par to sasniegumu atšķirībām dažādos kontinentos, tādā veidā nodrošinot dziļāku izpratni par nevienlīdzību pasaulē starptautiskajā kontekstā .

Galda spēļu komplekts katrai ilgtspējīgas attīstības mērķu grupai

Otrais projekta rezultāts būs izglītojošs komplekts, kurš sastāvēs no metodoloģijas un stundu plāniem skolotājiem, izglītotājiem un vecākiem, kādā veidā mācīt viņu skolēnus caur neformālās izglītības metodēm, dzīves situāciju simulāciju, pilsoniskajām, sociālajām un emocionālajām kompetencēm.